Udzielanie porad i pomoc:
- osobom z osłabionym układem odpornościowym,
- rozpoznawanie i leczenie nadwrażliwości na produkty spożywcze, toksyny środowiskowe, alergie,
- przewlekłe infekcje grzybiczne przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego,
- inne przewlekłe infekcje np. wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze,
- zespoły przewlekłego zmęczenia,
- zespoły bólowe kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych,
- normalizacja masy ciała,
- ustalanie indywidualnej diety, uzupełnianie witamin,
- usuwanie obciążeń z organizmu np. metale ciężkie,
- przygotowanie dla kobiet planujących ciążę,
- zmniejszanie toksyczności i wrażliwości organizmu na działanie środków chemicznych jak:
   pyły, lakiery, farby, również leków chemicznych.