Badanie kropli krwi w ciemnym polu widzenia
W badaniu kropli krwi bada się krew świeżą bezpośrednio pobraną z palca, nie poddawaną żadnemu przygotowaniu.
Badanie musi być wykonywane w ciągu 5-10 minut od pobrania krwi, gdyż w skutek zużywania tlenu i stopniowego zakwaszania się kropli dochodzi w miarę postępu czasu do wzrostu ilości form patogennych.
Zmiany postępują tak szybko, że już po 1-2 godzinach obraz wygląda tak jak w poważnej chorobie.
Kropla krwi pacjenta jest bezpośrednio nanoszona na szkiełko podstawowe i przykryta szkiełkiem nakrywkowym. Tak przygotowany preparat jest natychmiast badany pod powiększeniem 1200x.
Mikroskop jest oświetlony światłem które pada pod specjalnym kątem do badanej próbki.
W ten sposób krew w preparacie mikroskopowym jest narażona na ostry stres z powodu braku tlenu i wystawieniu na działanie światła.
Obraz, który ukazuje się w mikroskopie pozwala wyciągnąć bardzo ważne wnioski odnośnie stanów patologicznych organizmu.
Pokazuje również tendencję krwi i jej komórek do zmian degeneracyjnych lepiej niż jakakolwiek inna metoda.
Mikroskopia z ciemnym polem widzenia pozwala także ocenić zagrożenia związane z zachorowaniem lub przebiegiem schorzeń przewlekłych.
Ta szczególna metoda badania umożliwia obserwacje mikroorganizmów we krwi pozwala i na dokładne określenie składu krwi a szczególnie kondycji leukocytów erytrocytów, osocza oraz obecnych w nim mikrobów.
Badanie krwi pod mikroskopem ciemnego pola jest doskonałą metodą dokładnego i wczesnego rozpoznawania na podstawie zmian we krwi.
Za pomocą tej metody mogą być rozpoznane choroby we wczesnym stadium.
Przy zastosowaniu kontrastów widać podczas badania nawet komórki grzybów.
Global Technologies, USA